Generalităţi. Bine aţi venit la www.carentadefier.ro (sau “pe site-ul nostru”). Acest site este proprietatea Vifor Pharma Romania, cu sediul administrativ în Cladirea A, The Office, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, camera 6.5. 400604 Cluj-Napoca, Romania (“Vifor Pharma”). Prin accesarea şi navigarea pe acest site acceptaţi Termenii şi Condiţiile de utilizare prezente, precum şi Politica de Confidenţialitate, inclusă aici prin referinţă. Acest site este controlat în Elveţia şi guvernat de legea elveţiană. DACĂ NU DORIŢI SĂ VĂ SUPUNEŢI TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR PREZENTE, PĂRĂSIŢI ACEST SITE IMEDIAT. ORICE ACCES LA ACEST SITE VA FI CONSIDERAT A FI ACCEPTUL TERMENILOR DE MAI JOS ŞI RECUNOAŞTEREA DREPTURILOR AFIRMATE.

Informaţia educaţională pentru sănătate cuprinsă în www.carentadefier.ro a fost dezvoltată de Vifor Pharma ca resursă pentru publicul general, persoanele suferind de deficit de fier/anemie feriprivă și familiile lor. www.carentadefier.ro ​​​​​​​ nu este destinat pentru a fi utilizat de jurnalişti sau rezidenţi din SUA. Vifor Pharma nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru modul în care este utilizată informaţia de pe acest site. Conţinutul acestui site web nu trebuie să constituie baza niciunei decizii, acţiuni sau omisiuni.

Unele informaţii de pe acest site web pot fi legate de starea medicală, de sănătate sau de condiţia fizică a individului, de prevenirea şi tratamentul acestora. Aceste informaţii sunt furnizate exclusiv în scop educaţional şi de informare. INFORMAŢIA DE PE ACEST SITE WEB NU ARE INTENŢIA DE A OFERI SAU A ÎNLOCUI SFATUL MEDICAL. NU FOLOSIŢI – ŞI VIFOR PHARMA VĂ INTERZICE SĂ FOLOSIŢI – INFORMAŢIA PENTRU A DIAGNOSTICA O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE SAU O CONDIŢIE FIZICĂ ORI BOALĂ. DACĂ SUFERIŢI DE O AFECŢIUNE MEDICALĂ, CONSULTAŢI-VĂ MEDICUL SAU CONSILIERUL MEDICAL. VIFOR PHARMA NU OFERĂ DIAGNOSTIC MEDICAL PERSONALIZAT SAU SFATURI INDIVIDUALE PENTRU PACIENŢI. OBŢINEŢI SFATURI MEDICALE COMPLETE ÎNTOTDEAUNA DIRECT DIN PARTEA MEDICULUI DUMNEAVOASTRĂ CURANT.

Declinarea responsabilităţii/Garanţii. Informaţia publicată pe acest site web este oferită exclusiv în scop de informare generală. Cu toate că Vifor Pharma depune toate eforturile rezonabile pentru a include informaţii exacte şi actuale în acest site web, Vifor Pharma nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni în conținutul acestui site. TOATE INFORMAŢIILE FURNIZATE SE ÎNŢELEG CA ATARE. INFORMAŢIA TREBUIE EVALUATĂ ATENT DE VIZITATORII SITE-ULUI. NICI VIFOR PHARMA, ŞI NICIO ALTĂ COMPANIE A GRUPULUI VIFOR PHARMA NU OFERĂ GARANŢII CU PRIVIRE LA CARACTERUL COMPLET ŞI EXACTITATEA INFORMAŢIILOR DE PE ACEST SITE ORI OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTUIA. VIFOR PHARMA ŞI GRUPUL VIFOR PHARMA NU VOR FI RESPONSABILE ÎN NICIUN FEL PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SECUNDARE, ÎN CONSECINŢĂ, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU REFERIREA LA, ACCESAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACESTE INFORMAŢII, ORI REZULTATE DIN ORICE ALTERARE A CONŢINUTULUI ACESTUI SITE WEB PE CARE VIFOR PHARMA ÎL OPEREAZĂ, ÎN ORICE MOMENT, ORI DE PE URMA ÎNTRERUPERII SAU SUSPENDĂRII ORICĂROR FUNCŢII ALE SITE-ULUI. 

Drepturi de autor/Utilizarea informaţiei. Cu excepţia cazurilor astfel indicate, toate drepturile de autor legate de informaţiile publicate aparţin Vifor Pharma. Toate drepturile din aceste informaţii  sunt rezervate. Puteţi naviga liber pe acest site web, dar puteţi accesa, descărca sau utiliza informaţia de pe acest site web, inclusiv – dar nu şi limitat la – textele şi imaginile, exclusiv în scop personal, cu condiţia să reţineţi şi să reproduceţi de fiecare dată toate mențiunile cu privire la drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate conţinute în oricare din informaţiile descărcate de pe acest site web. Nu puteţi copia, distribui, modifica, transmite, reutiliza, republica sau utiliza în orice formă informaţia în alt scop, decât cu acordul prealabil scris al Vifor Pharma. Cu excepţia autorizării limitate de mai sus, nu vi se conferă nicio licenţă ori drepturi legate de informaţia conţinută în acest site web, şi niciun drept de autor deţinut de Vifor Pharma ori de orice altă parte.  

Mărci comerciale/drepturi de proprietate. Trebuie să luați în considerare faptul că toate siglele şi mărcile comerciale ce apar pe acest site web, fie că apar tipărite in extenso ori cu simbolul de marcă comercială, sunt mărci comerciale aflate în proprietatea ori sub licența Vifor Pharma sau oricare dintre filialele sale. Site-ul poate de asemenea cuprinde sau face referire la brevete, drepturi de proprietate, tehnologii, produse, procese sau alte drepturi de proprietate ale Vifor Pharma şi/sau ale altor părţi. Nu vi se conferă nicio licenţă şi niciun drept legat de niciuna din mărcile comerciale, siglele, brevetele, denumirile de domenii, tehnologiile, produsele, procesele sau orice altă informaţie ce constituie proprietatea sau pentru care deţine drepturi Vifor Pharma şi/sau orice altă parte. Nu folosiţi mărcile comerciale Vifor Pharma sau variaţii ale acestora potenţial confundabile în denumirile dvs. de domenii internet. Astfel veţi ajuta la prevenirea confuziei utilizatorilor internetului cu privire la autenticitatea sursei pentru site-ul web al Vifor Pharma.

Legături către www.carentadefier.ro​​​​​​​. Nicio legătură la acest site web nu poate fi inclusă în orice alt site web fără acordul prealabil scris al Vifor Pharma, decât dacă se limitează la dirijarea vizitatorului către pagina principală a acestui site web într-o fereastră pop-up separată, cu afişarea completă a numelui de domeniu www.carentadefier.ro şi notificarea vizitatorului în legătură cu accesarea site-ului unei terţe părţi.

Legături către alte website-uri. Acest site web poate să conțină legături către pagini sau website-uri terțe. VIFOR PHARMA NU ESTE REPREZENTATĂ ȘI NU ESTE RESPONSABILĂ ÎN LEGĂTURĂ CU NICIUN MATERIAL SAU INFORMAȚIE PE CARE LE OBȚINEȚI DE PE ACESTE PAGINI SAU WEBSITE-URI.

Disponibilitatea site-ului web. Vifor Pharma nu garantează că accesul la site-ul web va fi permanent disponibil, sau că site-ul web ori serverul care-l găzduiește sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare. Dumneavoastră – şi nu Vifor Pharma – vă asumaţi costul total pentru întreţinerea, reparaţiile sau corecţiile operate pe echipamentul, software-ul sau informaţiile deţinute, indiferent că au fost sau nu cauzate de orice astfel de virus sau componentă dăunătoare.

Revizuiri. Vifor Pharma poate oricând să revizuiască Termenii şi Condiţiile prezente prin actualizarea acestei notificări. Sunteţi obligat să respectaţi orice revizuire de acest fel, de aceea ar trebui să vizitaţi această pagină periodic, pentru a revedea Termenii şi Condiţiile actuale la care vă supuneți. 

Jurisdicţie. Prin prezenta vă exprimaţi în mod explicit acordul ca jurisdicţia exclusivă pentru orice litigiu cu Vifor Pharma Romania, Cladirea A, The Office, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, camera 6.5., 400604 Cluj-Napoca, Romania sau care decurge în orice fel din utilizarea acestui site web de către dvs., să fie la instanţele din Cluj-Napoca, Romania. De asemenea, vă exprimaţi în mod explicit acordul şi consimţiţi la exerciţiul jurisdicţiei personale în sfera de competenţă a instanţelor din Cluj-Napoca, Romania, în legătură cu orice litigiu, inclusiv orice reclamaţie ce implică Vifor Pharma sau fliliale, subsidiare, salariaţii, furnizorii, directorii, ori furnizorii săi de telecomunicaţii şi de alte conţinuturi. Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate de legile  statului român, fără a ţine cont de principiile conflictului de legi. Dacă oricare din aceşti Termeni şi Condiţii va fi găsit invalid de orice instanţă competentă, invaliditatea respectivei prevederi nu va afecta validitatea restului prevederilor, ce vor rămâne în vigoare. Nicio derogare de la vreunul din Termenii şi Condiţiile prezente nu va fi considerată a fi derogare prelungită sau continuă a acelui termen/acelei condiţii, şi nici a vreunui alt termen/vreunei alte condiţii. 

Acordul complet. Termenii şi Condiţiile prezente constituie acordul complet între dvs. şi Vifor Pharma, cu privire la utilizarea acestui site web. Prin utilizarea acestui site web vă exprimaţi acordul pentru Termenii şi Condiţiile prezente. Dacă nu sunteţi de acord cu totalitatea acestor Termeni şi Condiţii, nu utilizaţi acest site web. 

Întrebări şi comentarii. Sperăm că veţi considera acest site web de ajutor şi ușor de utilizat. Pentru orice întrebări sau comentarii, inclusiv privind notificarea nefuncţionării unor link-uri, vă rugăm să ne contactaţi prin email la adresa  office.romania@viforpharma.com